“Хариуцлагатай- хэрэглэгч” сэдвийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахимаар авах зааварчилгааг иргэн, аж ахуйн нэгжид Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгч С.Хоролгарав төлбөр тооцоог ибаримт интернет банк ашиглан цахим хэлбэрээр авах, төлөх боломжийг танилцууллаа.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *